Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 11/18 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

11/18

Mariusz Makara
07.09.2018

Zakup energii elektrycznej

Nr referencyjny: 11/18

 

Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 11.00

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup energii elektrycznej

 

Część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży

                       Granicznej w Koszalinie przy u. Piłsudskiego 92 i 95;

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 09300000-2

 

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

do góry