Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

05/21

28.06.2021
Remont pokrycia dachu w bud. nr 1 na terenie COSSG w m. Koszalin poniżej 5 350 000 euro 15.07.2021 09:00

02/21

19.03.2021
Przebudowa kotłowni w budynku nr 51 (kuchnia – stołówka) w m. Koszalin. poniżej 5 350 000 euro 06.04.2021 09:00

09/20

26.10.2020
Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej poniżej 139 000 euro 03.11.2020 11:00

12/19 powtórzona

22.11.2019
Dostawa dwóch samochodów osobowych poniżej 144 000 euro 03.12.2019 11:00

16/19

20.11.2019
Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej poniżej 144 000 euro 28.11.2019 11:00

12/19 powtórzona

24.10.2019
Dostawa dwóch samochodów osobowych poniżej 144 000 euro 08.11.2019 11:00

09/19

23.10.2019
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 144 000 euro 31.10.2019 11:00

09/19

23.10.2019
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 144 000 euro 31.10.2019 11:00

Sprawa nr 12/19

24.09.2019
Dostawa dwóch samochodów osobowych Poniżej 144 000 euro 08.10.2019 11:00

Nr referencyjny: 08/19

26.07.2019
Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 2 (dokumentacja projektowa technologii węzła cieplnego wraz z robotami instalacyjnymi) poniżej 5 548 000 euro 13.08.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry