Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykonanie badań w celu zakwalifikowania do szczepienia oraz szczepienie szczepionkami zakupionymi przez Wykonawcę funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Wykonanie badań w celu zakwalifikowania do szczepienia oraz szczepienie szczepionkami zakupionymi przez Wykonawcę funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Ewelina Świtała
04.03.2020

do góry