Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Zakup fabrycznie nowego kontenera biurowego w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

03.02.2020 07.02.2020

Świadczenie w 2020 roku usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie i przy ulicy Prądno 2 w Mielnie

03.02.2020 07.02.2020

Zakup NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO typu KOMBIVAN w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069

12.02.2020 21.02.2020

Przeprowadzenie morskich szkoleń specjalistycznych na rzecz załóg jednostek pływających Straży Granicznej, wynikających z Konwencji STCW 78/95

17.02.2020 21.02.2020

Świadczenie w 2020 roku usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie i przy ulicy Prądno 2 w Mielnie.

26.02.2020 06.03.2020

Zakup fabrycznie nowego kontenera biurowego w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

27.02.2020 06.03.2020

Zakup fabrycznie nowego kontenera biurowego w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069

18.03.2020 27.03.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej usługi sprzątania budynków nr 19 i 20 znajdujących się w COSSG w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 95

04.09.2020 08.09.2020

Przeprowadzenie szkolenia strzeleckiego na rzecz funkcjonariuszy Kategorii 1 Korpusu Stałej Służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX w obiekcie - strzelnica kryta - na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin

24.09.2020 25.09.2020

Zakup i dostawa: środków czystości, worków na odpady, papieru toaletowego, ręczników papierowych, ręczników papierowych TORK, papieru toaletowego TORK, mydła w płynie TORK dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

27.11.2020 02.12.2020

Wybierz Strony

do góry