Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy artykułów przemysłowych celem doposażenia stanowisk pracy osób sprzątających obiekty COSSG

06.12.2018 12.12.2018

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków nr 1, 2 i 3 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, wraz z audytami i dokumentacją aplikacyjną - UWAGA: załączono pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego

07.08.2019 12.08.2019

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej technologii węzła cieplnego dla zadania pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 2”

30.08.2019 09.09.2019

Wykonanie naprawy wewnętrznego biegu klatki schodowej w budynku nr 1 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

24.09.2019 09.10.2019

Zapytanie ofertowe - sprzedaż i dostawa profesjonalnych środków czystości dedykowanych do bloków żywienia firmy DR WEIGERT

29.10.2019 08.10.2019

Zadanie I - zakup i dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z ukompletowaniem, Zadanie II - przeprowadzenie kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych.

08.11.2019 15.11.2019

Zapytanie ofertowe - wykonanie dokumentacji projektowej technologii węzła cieplnego dla zadania "Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin - cz. 2"

12.09.2019 20.09.2019

Świadczenie w 2020 roku: Zad. nr 1 - usług serwisowych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, Zad. nr 2 - usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie.

31.12.2019

Świadczenie w 2020 roku: Zad. nr 1 - usług serwisowych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, Zad. nr 2 - usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie.

31.12.2019

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru i transportu do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów gastronomicznych - materiał kategorii 3 (powtórka)

24.01.2020 29.01.2020
do góry