Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup fabrycznie nowego kontenera biurowego w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

do góry