Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Świadczenie w 2020 roku: Zad. nr 1 - usług serwisowych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, Zad. nr 2 - usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie. - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

do góry