Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Opracowanie ekspertyzy dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków nr 1, 2 i 3 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, wraz z audytami i dokumentacją aplikacyjną - UWAGA: załączono pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków nr 1, 2 i 3 Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, wraz z audytami i dokumentacją aplikacyjną - UWAGA: załączono pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego

Mariusz Makara
07.08.2019

 

W dniu 12 sierpnia 2019r. Zamawiający odwołał postępowanie na udzielenie zamówienia, na podstawie pkt 13 zapytania ofertowego. Zamawiający odstąpił od wyboru oferty. Zamawiający informuje, że nowe zapytanie ofertowe, w którym zostanie zmieniony zakres rzeczowy zamówienia zostanie w dniu 13 sierpnia 2019r. ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.

do góry