Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wsparcie eksperckie szkoleń z zakresu terroryzmu dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Wsparcie eksperckie szkoleń z zakresu terroryzmu dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Mariusz Makara
24.07.2017

Wsparcie eksperckie szkoleń z zakresu terroryzmu dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Wsparcie eksperckie szkoleń z zakresu terroryzmu dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

 

W związku z realizacją kursu doskonalącego z zakresu działań w obszarze wykrywania i zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym, zaplanowanego w czterech edycjach dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul Piłsudskiego 92 zaprasza Państwa do złożenia oferty możliwości wsparcia eksperckiego przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto, po zakończeniu wszystkich edycji kursu, eksperci przygotują na podstawie przeprowadzonych wywiadów z uczestnikami szkolenia, narzędzie wspomagające profilowanie osób. Wsparcie eksperckie podczas realizacji zajęć praktycznych musi być przygotowane przez osobę posiadającą praktyczne doświadczenie w fizycznym zwalczaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem misji bojowych na terenie bliskiego wschodu.

Terminy edycji kursu:

  1. 31.07 – 3.08.2017 r. (zajęcia planowane w dniach 1-2.08).
  2. 6.11-9.11.2017 r. (zajęcia planowane w dniach 7-8.11).
  3. 20.11-23.11.2017 r. (zajęcia planowane w dniach 21-22.11).
  4. 18.12-21.12.2017 r. (zajęcia planowane w dniach 19-20.12).

 

Obszary tematyczne zajęć, planowane do wsparcia przez ekspertów zewnętrznych:

Ekspert 1 - Zagadnienia teoretyczne

  1. Współdziałanie służb w Polsce i na świecie w zakresie zwalczania terroryzmu. – 4 godz.
  2. Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu. – 3 godz.
  3. Formy i metody realizacji wybranych ataków terrorystycznych. Studium przypadku.- 3 godz.
  4. Kontekst kulturowy i psychologiczny współczesnego terroryzmu. – 2 godz.

Ekspert 2 - Trening praktyczny

  1. Zagrożenia terrorystyczne w kontekście użycia broni palnej przez potencjalnych zamachowców na terenie RP. – 3 godz. (trening praktyczny - wymagane uprawnienia instruktorskie do prowadzenia zajęć z bronią).

 

Wynagrodzenie:

Kwota wynagrodzenia wynosi 8000 zł brutto za cztery edycje kursu, tj. 2000 zł brutto / edycja. Edycje kursu realizowane będą w COS SG w Koszalinie.

 

Informacje dodatkowe:

Dodatkowo proszę o przedstawienie możliwości rozszerzenia obszaru tematycznego o treści będące aktualnie najistotniejszymi w obszarze rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym.

Osobą wyznaczoną z ramienia Ośrodka do kontaktu w sprawie powyższego zapytania ofertowego jest  mjr SG Jacek Mierzwa – tel. 94 34 44 112. 

Ofertę należy złożyć do dnia 26.07.2017r. do godziny 14:00 w kancelarii jawnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ulicy Piłsudskiego 92 w Koszalinie lub faxem pod numerem 94 34 44 704 lub mailem na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl, na załączonym formularzu ofertowym, który musi zawierać wszystkie elementy wymagane wzorem formularza ofertowego załączonego do zapytania ofertowego z dopiskiem „Wsparcie eksperckie”.

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia, przedłożona po terminie, nie pełna lub wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów. Po złożeniu oferty uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia otrzymania oferty.

Złożona oferta rozpatrywana będzie całościowo, bez rozbicia na poszczególne element.

do góry