Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usług mycia pojazdów służbowych w 2022

23.12.2021 03.01.2022

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru i transportu do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów gastronomicznych lub odpadów kuchennych ulegających biodegradacji

23.12.2021 17.12.2021

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z obiektów w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 będących we władaniu Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

15.12.2021 20.12.2021

Zapytanie ofertowe dotyczące usług pralniczych w 2022 roku

09.12.2021 15.12.2021

Zakup wraz z dostawą do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie defibrylatora AED Defibtech LIFELINE VIEW z kolorowym wyświetlaczem LCD, 165 szt. opatrunków indywidualnych typ W mały oraz 15 par elektrod dla dorosłych do defibrylatora Defibtech LIFELINE

15.12.2021 17.12.2021

Zapytanie ofertowe na najem i serwis odzieży roboczej, mat wejściowych i szafek na odzież roboczą

09.12.2021 15.12.2021

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnych środków czystości dedykowanych do bloków żywienia firmy DR WEIGERT wraz z zapewnieniem centralnego systemu dozowania środków czystości do urządzeń myjących i armatury Zamawiającego

07.12.2021 13.12.2021

Zakup wraz z dostawą do COSSG sprzętu oraz materiałów tj.: defibrylatora AED Defibtech LIFELINE VIEW z kolorowym wyświetlaczem LCD, 165 szt. opatrunków indywidualnych typ W mały, 15 par elektrod dla dorosłych do defibrylatora Defibtech LIFELINE

07.12.2021 10.12.2021

Zakup wraz z dostawą do COSSG ogumienia oraz felg

03.12.2021 08.12.2021

Zakup niszczarek na dokumenty model HSM Securio C18 – 4 sztuki oraz niszczarek na dokumenty model REXEL Optimum AutoFeed +300M – 2 sztuki

02.12.2021 08.12.2021
do góry