Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup i dostawa wyposażenia sal dydaktycznych w budynku nr 3 znajdujących się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, w ramach projektu nr NMF/PA20/003 „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup i dostawa wyposażenia sal dydaktycznych w budynku nr 3 znajdujących się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, w ramach projektu nr NMF/PA20/003 „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

Mariusz Makara
20.04.2022

do góry