Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup radarowego miernika (wyświetlacza) prędkości (System pomiaru prędkości dla ODTJ) wykorzystywanego podczas kursów doskonalących pt.: ”Trening bezpiecznej jazdy” z Porozumienia Finansowego Nr 69/PL/2019/FBW projektu nr PL/2019/PR/0069 zawartym w dniu 26.06.2019 r., które mają na celu podnoszenie kwalifikacji dla funkcjonariuszy SG z zakresu jazdy pojazdami służbowymi. - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup radarowego miernika (wyświetlacza) prędkości (System pomiaru prędkości dla ODTJ) wykorzystywanego podczas kursów doskonalących pt.: ”Trening bezpiecznej jazdy” z Porozumienia Finansowego Nr 69/PL/2019/FBW projektu nr PL/2019/PR/0069 zawartym w dniu 26.06.2019 r., które mają na celu podnoszenie kwalifikacji dla funkcjonariuszy SG z zakresu jazdy pojazdami służbowymi.

Agnieszka Zarębska
19.11.2019

do góry