Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup i dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z ukompletowaniem, realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup i dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z ukompletowaniem, realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Mariusz Makara
19.11.2019

do góry