Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup usługi (KURS INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY - obejmującego szkolenie podstawowe dla 2 funkcjonariuszy COSSG w zakresie prawa jazdy kat. B zakończonego wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy) - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup usługi (KURS INSTRUKTORA TECHNIKI JAZDY - obejmującego szkolenie podstawowe dla 2 funkcjonariuszy COSSG w zakresie prawa jazdy kat. B zakończonego wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy)

Mariusz Makara
06.11.2019

w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069.

do góry