Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z obiektów należących do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92 i 95, woj. zachodniopomorskie

05.06.2020 16.06.2020

Zakup i dostawa środków czystości, worków na odpady, ręczników papierowych i papieru toaletowego dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, przy ul. Piłsudskiego 92, woj. zachodniopomorskie

10.06.2020 15.06.2020

Zakup ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO do Sali szkoleniowej - warsztatu w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069

17.04.2020 30.04.2020

Przeprowadzenie morskich szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej zgodnie z Konwencją STCW 78/95

05.03.2020 06.03.2020

Zakup NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO typu KOMBIVAN (cz.II) w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069"

27.02.2020 06.03.2020

Zapytanie ofertowe na zakup produktów żywnościowych (materiałów konsumpcyjnych) na zabezpieczenie stołów konferencyjnych (przerw kawowych) dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu nr PL/2019/PR/0069, które odbędą się w latach 2019 -2021 - zamówienie dotyczy szkoleń realizowanych w 2020 r.

21.02.2020 25.02.2020

Usługa odbioru i transportu do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów gastronomicznych

07.02.2020 12.02.2020

Wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

09.01.2020 15.01.2020

Świadczenie w 2020 roku: Zad. nr 1 - usług serwisowych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, Zad. nr 2 - usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie.

31.12.2019 10.01.2020

Zapytanie ofertowe - usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych - materiał kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)” wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego.

16.12.2019 20.12.2019

Wybierz Strony

do góry