Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Przeprowadzenie kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych realizowanego w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069

26.11.2019 28.11.2019

Zakup radarowego miernika (wyświetlacza) prędkości (System pomiaru prędkości dla ODTJ) wykorzystywanego podczas kursów doskonalących pt.: ”Trening bezpiecznej jazdy” z Porozumienia Finansowego Nr 69/PL/2019/FBW projektu nr PL/2019/PR/0069 zawartym w dniu 26.06.2019 r., które mają na celu podnoszenie kwalifikacji dla funkcjonariuszy SG z zakresu jazdy pojazdami służbowymi.

19.11.2019 22.11.2019

Naprawa szlabanu wraz z dostawą jednostki centralnej i montażem

26.11.2019 29.11.2019

Czyszczenie osadników i separatorów znajdujących się na przyłączu sanitarnym z części technologicznej budynku nr 51 (kuchnia - stołówka) oraz osadnika i separatora lamelowego wchodzących w skład instalacji kanalizacji deszczowej na terenie COSSG przy ul. Piłsudskiego 92 w m. Koszalin – wraz z wywozem i utylizacją odpadów

21.11.2019 27.11.2019

Zakup i dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z ukompletowaniem, realizowana w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

19.11.2019 26.11.2019

Zakup sprzętu (KAMER SPECJALISTYCZNYCH UŻYCIA INDYWIDUALNEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM) w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069"

18.11.2019 21.11.2019

Zakup sprzętu (SKUTERY jednośladowe marki HONDA PCX 125 - 2 szt.) w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE” realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego - instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020 – projekt nr PL/2019/PR/0069

12.11.2019 18.11.2019

Zapytanie ofertowe - zakup dla COSSG materiałów na naprawę schodów zapasowej klatki schodowej w bud nr 1 w 2 wariantach: wariant nr I - 3 biegi, wariant II - 5 biegów

13.11.2019 21.11.2019

Zakup dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie: 1. zadanie nr 1 – żarówek, 2. zadanie nr 2 – elektronarzędzi.

12.11.2019 20.11.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę przedmiotów umundurowania specjalistycznego

12.11.2019 18.11.2019

Wybierz Strony

do góry