Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 04/20 - Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

04/20

Mariusz Makara
04.06.2020

Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 - cz.1 zaplecze dydaktyczne (COS SG)

Nr referencyjny: 04/20

 

Termin składania ofert: 19.06.2020 r. do godz. 11.00

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 - cz.1 zaplecze dydaktyczne (COS SG)” 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

45233140-2; 45233250-6; 45111200-0; 45112000-5; 45111000-8; 45233252-0; 45233251-3

45233251-3; 45233290-8; 45233290-8; 71322300-4; 71248000-8

 

Wartość zamówienia: poniżej 5 350 000 euro

do góry