Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Sprawa nr 11/17

10.11.2017
Dostawa materiałów do prac remontowo - konserwacyjnych realizowanych w COSSG 10.11.2017 11:00

Sprawa nr 09/17

09.11.2017
Zakup energii elektrycznej. 17.10.2017 11:00

Sprawa nr 10/17

09.11.2017
Dostawa żeliwnych elementów do budowy sieci kanalizacji zewnętrznej i armatury do budowy sieci wodociągowej. 09.11.2017 11:00

Sprawa nr 08/17

11.10.2017
Dostawa rur do budowy kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych. 11.10.2017 11:00

Sprawa nr 05/17

14.06.2017
Dostawa warzyw i owoców świeżych i przetworzonych 22.06.2017 12:00

Sprawa nr 06/17 (powtórzona)

26.05.2017
Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin 12.06.2017 12:00

Sprawa nr 01/17

03.04.2017
Wykonanie sieci c.o. i c.w.u. dwu i czteroprzewodowej z przyłączami oraz węzłami ciepłowniczymi w m. Koszalin 19.04.2017 12:00

Sprawa nr 03/17

17.03.2017
Przebudowa budynku nr 26 w m. Koszalin 03.04.2017 12:00

Sprawa nr 02/17

08.03.2017
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego 16.03.2017 12:00

Wybierz Strony

do góry