Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

08/18

15.05.2018
Termomodernizacja budynku nr 45 (magazyn) w m. Koszalin poniżej 5 548 000 euro 30.05.2018 11:00

09/18

03.04.2018
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin poniżej 5 548 000 euro 19.04.2018 11:00

06/18

20.03.2018
Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie COSSG poniżej 5 548 000 euro 05.04.2018 11:00

07/18

09.03.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę krytej strzelnicy w m. Koszalin poniżej 144 000 euro 21.03.2018 11:00

04/18 powtórzona

05.03.2018
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 144 000 euro 15.03.2018 11:00

Sprawa nr ​ 01/18

26.01.2018
Dostawa nabiału, jaj kurzych i masy jajowej poniżej 144 000 euro 05.02.2018 11:00

Sprawa nr 02/18

25.01.2018
Dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 144 000 euro 02.02.2018 11:00

Sprawa nr 03/18

24.01.2018
Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych) oraz wody mineralnej poniżej 144 000 euro 01.02.2018 11:00

Sprawa nr 05/18.

12.01.2018
Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w m. Mielno. poniżej 5 548 000 euro 29.01.2018 11:00

Sprawa nr 12/17

05.12.2017
Dostawa produktów żywnościowych 13.12.2017 11:00

Wybierz Strony

do góry