Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 07/19 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

07/19

Mariusz Makara
21.03.2019

Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 1 (roboty budowlane)

Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin – cz. 1 (roboty budowlane)

Nr referencyjny: 07/19

Termin składania ofert: 16.04.2019 r. do godz. 11.00

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45320000-6, 45330000-9, 45310000-3, 45311000-0, 45400000-1, 35210000-9.        

Zebranie Wykonawców: w siedzibie zamawiającego w dniu 02.04.2019 r. o godz. 11.00

do góry