Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 06/19 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

06/19

Agnieszka Zarębska
14.02.2019

Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie – część 2

Nr referencyjny: 06/19

Część nr 1 – Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koszalin na działce przy ul. Piłsudskiego 92;

Część nr 2 – Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej w m. Koszalin na działce przy ul. Piłsudskiego 95;

Termin składania ofert: 01.03.2019 r. do godz. 11.00

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45330000-9, 45233252-0, 45233250-6

 

Dodatkowe zebranie Wykonawców – informacja poniżej

do góry