Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 02/19 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

02/19

Agnieszka Zarębska
31.01.2019

Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy i jaj świeżych

Nr referencyjny: 02/19

Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 11.00

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy i jaj świeżych

Część nr 1 – dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy;

Część nr 2 – dostawa jaj świeżych.

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15511100-4, 15511210-8, 15512000-0, 15551300-8, 15551000-5, 15551500-0, 15540000-5, 15542100-0, 15542200-1, 15542300-2, 15543100-7, 15544000-3, 15530000-2, 15421000-5, 03142500-3

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

do góry