Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 03/19 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

03/19

Agnieszka Zarębska
31.01.2019

Dostawa produktów zwierzęcych: mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych

Nr referencyjny: 03/19

Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 11.00

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów zwierzęcych: mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych

Część nr 1 – dostawa mięsa;

Część nr 2 – dostawa produktów mięsnych;

Część nr 3 – dostawa ryb i przetworów rybnych

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15131130-5 , 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6, 15131210-0, 15131310-1, 15131135-0, 15233000-0, 15221000-3, 15234000-7, 03311700-9, 03311000-2, 15235000-4

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

do góry