Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 04/19 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

04/19

Agnieszka Zarębska
31.01.2019

Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych), wody mineralnej, sałatek oraz masy jajowej

Nr referencyjny: 04/19

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych), wody mineralnej, sałatek oraz masy jajowej

Część nr 1 – dostawa warzyw i owoców przetworzonych;

Część nr 2 – dostawa warzyw i owoców mrożonych;

Część nr 3 – dostawa masy jajowej;

Część nr 4 – dostawa warzyw i owoców świeżych;

Część nr 5 – dostawa sałatek;

Część nr 6 – dostawa wody mineralnej.

Termin składania ofert: 08.02.2019 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 03200000-3, 15331400-1, 15331500-2, 15331130-7, 15332000-4, 15331170-9, 03142400-2, 15981000-8, 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221000-6, 03222321-9, 03222210-8, 15894300-4

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

do góry