Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 13/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

13/18

Mariusz Makara
24.09.2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie

Nr referencyjny: 13/18

 

Termin składania ofert: 02.10.2018 r. do godz. 11.00

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 09300000-2 

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

do góry