Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Adresy do korespondencji w sprawie petycji -

Nawigacja

Adresy do korespondencji w sprawie petycji

Adresy do korespondencji w sprawie petycji

Administrator
16.11.2015

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO KOMENDANTA
CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ
W FORMIE PISEMNEJ NA ADRES:

75-531 Koszalin, ul. Piłsudskiego 92

LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

ZA POŚREDNICTWEM ePUAP (adres strony internetowej http://epuap.gov.pl).

do góry