Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ratownik Medyczny Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie - Praca -

Nawigacja

Praca

Ratownik Medyczny Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

Mariusz Makara
31.10.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Ratownik Medyczny Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

 

stanowisko z możliwością wstąpienia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej
(po spełnieniu określonych warunków)

 

Data ukazania się ogłoszenia:           31.10.2019 r.

System i rozkład czasu pracy:           podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                           1 etat

Rodzaj umowy:                                     umowa  na czas określony poprzedzona 3 miesięcznym okresem próbnym

Liczba stanowisk pracy:                      1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1505,
 • praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • udzielanie pierwszej pomocy funkcjonariuszom, pracownikom i słuchaczom COSSG, 
 • sprawowanie nadzoru nad stanem utrzymania toreb medycznych i apteczek w pomieszczeniach i pojazdach służbowych,
 • zabezpieczanie pod względem medycznym zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych i innych wydarzeń organizowanych przez COSSG,
 • stosowanie i bieżące uaktualnianie procedur sanitarnych obowiązujących w Służbie Zdrowia,
 • prowadzenie zajęć na kursach doskonalących oraz szkoleniach kwalifikowanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz w ramach kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych w formie skryptów konspektów materiałów pomocniczych do zajęć,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego Tytuł Ratownika Medycznego,
 • aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa,
 • posiadanie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w zawodzie, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

Mile widziane:

 • przygotowanie pedagogiczne.

 

Wynagrodzenie:

2487,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

 

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pod adresem http://bip.cos.strazgraniczna.pl/s12/rodo/12849,RODO.html

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 6.12.2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 6,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry