Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Robotnik Budowlany Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Robotnik Budowlany Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Mariusz Makara
09.09.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Centralny Ośrodek Szkolenia SG poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

ROBOTNIK BUDOWLANY REFERATU BUDOWNICTWA SEKCJI INFRASTRUKTURY WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

 

Data ukazania się ogłoszenia:                  13.01.2020 r.

System i rozkład czasu pracy:                  podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                   1 etat

Liczba stanowisk pracy:                             1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • murowanie ścian, tynkowanie, spoinowanie, wykonywanie gładzi gipso­wych, przygotowywania zaprawy,
 • remonty i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywanie ścianek działowych „typu lekkiego”,
 • obsadzanie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonywanie podstawowych prac ślusarsko – stolarskich,
 • wykonywanie podstawowych prac hydraulicznych,
 • wykonywanie prac malarskich.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • uprawnienia do prac na wysokości powyżej 3 metrów,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • terminowość i sumienność,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • chęć podwyższenia swoich kwalifikacji i praktycznych umiejętności zawodowych z zakresu prac ogólnobudowlanych.

 

Mile widziane:

 • umiejętność układania glazury i terakoty oraz fugowania.

 

Wynagrodzenie:

2477,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

 

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pod adresem http://bip.cos.strazgraniczna.pl/s12/rodo/12849,RODO.html

 

Termin składania dokumentów:  osobiście do 24.01.2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 6,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry