Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Integracja logistyczna -

Nawigacja

Integracja logistyczna

Integracja logistyczna

15.05.2014

ZESTAWIENIE POTENCJAŁU LOGISTYCZNEGO
CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

dostępnego do wspólnego wykorzystania przez formacje podległe MSW zawartego w Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.12.2008r.w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Obiekty gospodarki transportowej:

  1. Garaże;
  2. Stacja obsługi;

Obiekty sportowe:

1. Hala sportowa: płyta główna - przeznaczenie ogólnosportowe o wymiarach pełnego boiska do piłki ręcznej, możliwość gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Hala posiada zaplecze sanitarne (szatnie, natryski, wc). 

.

2. Basen pływacki:

  • długość niecki 12,60m szerokość 5,60m.
  • głębokość od 1,40m do 2,60m
  • możliwość korzystania z basenu jednorazowo przez 12 osób.

DSCF7727

 

3. Sala do ćwiczeń technik interwencji i sportów walki - wydzielona część budynku nr 26 wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym.

4. Boczna płyta boiska sportowego. Spełnia rolę miejsca rekreacji sportowej.

Obiekty szkoleniowe:

1. Strzelnica.

Nowoczesna strzelnica o 8 stanowiskach strzeleckich i długości osi strzeleckiej wynoszącej 50 metrów, na której można prowadzić szkolenia przy wykorzystaniu broni: 9 mm pistolet P–99, 9 mm pistolet maszynowy PM–98 i PM–84P, 12/70 strzelba gładkolufowa MOSSBERG, 7,62 mm kbk AKMS, 7,62 mm km PKMS, 5,56 mm karabinek mini – beryl wz. 96, itp.  Strzelnica ta w pełni zabezpiecza program szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w COSSG. Korzystają z niej również funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz inne jednostki resortowe w tym Policja czy Służba Więzienna. Istotnym atutem wybudowania zaawansowanej technologicznie strzelnicy wraz z rozbudowanym zapleczem szkoleniowym, jest możliwość jednoczesnego szkolenia kilku grup. Dzięki temu obiekt służy nie tylko realizacji zajęć programowych, lecz także zapewnia znacznie większe możliwości ich prowadzenia  w ramach konsultacji czy współpracy z innymi jednostkami. Strzelnica zapewnia możliwość szkolenia w warunkach dziennych jak i nocnych, z postaw strzeleckich – leżąc, siedząc, klęcząc lub stojąc, do celów stałych i ukazujących się, zlokalizowanych na stałej linii celów 50 m oraz dodatkowych, doraźnie instalowanych. Konstrukcja ścian bocznych pozwala na prowadzenie strzelań po zmianie pozycji w zakresie 180 stopni co 90 stopni (strzelania boczne). Wariantowo jest również możliwe prowadzenie strzelań w zakresie do 50 m dla strzelań resortu MSWiA i MON. Obiekt oddano do użytku we wrześniu 2020 r. Kubatura obiektu wynosi  7 578,44 m3, powierzchnia użytkowa 1 718,2  m2, w tym nowa hala strzelań 953,8 m2.
 

2.  Ośrodek w swojej bazie szkoleniowej posiada sale konferencyjne, sale narad oraz świetlice. COSSG dysponuje zapleczem dydaktycznym w postaci sal wykładowych i konferencyjnych, w tym:

a) 24 salami o ilości miejsc do 40 osób;
b) 6 salami o ilości miejsc do 100 osób;
 

 3polik 1pol 2poli

Ośrodek dysponuje również nowoczesną aulą szkoleniowo - konferencyjną przeznaczoną dla 200 osób, która została oddana do użytkowania w maju br. Inwestycja została sfinansowana m.in. dzięki finansowaniu z Funduszu Norweskiego.  

W ramach porozumienia z Politechniką Śląską w Gliwicach, ww. Uczelnia wraz z Zakładami Mechanicznymi Tarnów, Uniwersytetem Warszawskim oraz Firmą VRTechnology realizuje obecnie na terenie Ośrodka projekt budowy interaktywnego centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ramach tego zadania ośrodek planuje w bieżącym roku oddanie do użytku Jaskini Multimedialnej 3D usytuowanej w bud. nr 22 oraz strzelnicy kontenerowej wykonanych w ramach projektu pn. „Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Będzie to pierwszy i jedyny tego rodzaju innowacyjny projekt zrealizowany w Polsce.

Pozostałe obiekty:

1.Baza noclegowa.Ośrodek posiada możliwość kwaterowania w 3 budynkach internatowych o łącznej ilości miejsc 254, w pokojach 2,3, i 4-osobowych (z łazienką) wyposażonych w nowy sprzęt.

 

 5polikli 19bk 19 -1bk
 
 
2. Pomieszczenia poligraficzne.Poligrafia COSSG dysponuje urządzeniami poligraficznymi do wykonania powielania niewielkich nakładów, wydruków publikacji branżowych w formie broszur, książek (również w kolorze). Posiada możliwość bindowania i foliowania dokumentów.

 

  
 

3. Stołówka.

W oparciu o obiekty kuchni Ośrodka istnieje możliwość zagwarantowania całodziennego wyżywienia w ramach zasadniczej normy wyżywienia "SZ" (szkolnej). Wyżywienie jest realizowane w systemie 4 posiłków (śniadanie I i II, obiad i kolacja). Dział żywnościowy posiada od 2005 roku wdrożony i certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności FSMS wg normy PN-EN ISO 22000.

20130709bk

 

Udokumentowanie współpracy w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu:Porozumienia zawierane zgodnie z Wytycznymi z dnia 31.12.2008r Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.Udokumentowanie współpracy w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu:

do góry