Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie darowizny - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

do góry