Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji

Mariusz Makara
21.10.2019

do góry