Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WTiZ - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego WTiZ

Mariusz Makara
09.09.2019

                                                                                   Zastępca Komendanta ds. logistycznych 

Oddziału / Ośrodka Szkolenia SG

                                                                                   (wszyscy)

 

                                                                                   Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji

                                                                                   Fax (22) 601 18 74

 

                                                                                   Komenda Wojewódzka Policji

                                                                                   ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin

                                                                                   Fax (91) 82 11 559

 

                                                                                   Dyrektor Biura Logistyki Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                   Fax (22) 523 33 18

 

                                                                                   Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa

                                                                                   Fax (22) 606 51 40

 

                                                                                   Szef Obrony Cywilnej Kraju

                                                                                   Fax (22) 523 30 16

 

                                                                         do wiadomości                                                                          

                                                                                   Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

 

Na podstawie § 38 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4  kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 729), a także mając na względzie § 53 ust. 2 pkt 3) zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, uprzejmie informuję, że Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie posiada do zagospodarowania, poprzez nieodpłatne przekazanie, zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem wyszczególnionych zbędnych i zużytych składników majątku proszę o przesłanie pisemnego wniosku zgodnie do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zawierającego informacje wskazane w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia do dnia 20 września 2019 r.  Brak odpowiedzi we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z przejęcia oferowanego mienia.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Pan Tomasz Grzywacz,      tel. (94) 34 44 137, tel. IP 64 44 137.

do góry