Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykaz zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Wykaz zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Agnieszka Zarębska
28.08.2019

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia


Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być nieodpłatnie przekazane innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zgodnie z § 38 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2019r.

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych,

2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych, którego wniosek dotyczy,

3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek Straży Granicznej i pozostałych jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają: – mienie techniki specjalnej: sierż. szt. SG Piotr Jezierski, tel. (94) 34 44 131, służb.6644131; – pozostałe mienie: p. Janusz Habielski, tel. (94) 34 44 232, służb. 6644232.

 

do góry