Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kierownictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Graniczne - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Graniczne

Ewelina Świtała
29.11.2022

 

płk SG dr Piotr Boćko

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 

płk SG Arkadiusz Urlich

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych

płk SG Adam Gawrysiak

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach logistycznych

płk SG Ryszard Szpura

Główny Księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

 

 

do góry