Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG Arkadiusz Urlich - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

płk SG Arkadiusz Urlich

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych

Płk SG Arkadiusz Urlich urodził się 11 marca 1972 roku w Połczynie-Zdroju. Jest absolwentem Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, którą ukończył w 2006 roku uzyskując tytuł magistra ekonomii. W okresie od 5 września 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku odbył stacjonarny Kurs Oficerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie o specjalności ochrona granicy państwowej.

Płk SG Arkadiusz Urlich pełniąc służbę w Straży Granicznej podwyższał jednocześnie swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w zakresie zarządzania w jednostkach administracji publicznej.

W latach 1997 – 2018 pełnił służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej, zajmując stanowiska związane z realizacją zadań operacyjno-rozpoznawczych. W tym okresie zajmował stanowiska kierownicze jako Zastępca Komendanta PSG, a od 20 września 2017 roku został powołany na stanowisko Komendanta Placówki Straży Granicznej w Ustce.

10 września 2018 r. Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ww. pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ds. dydaktycznych. 11 marca 2019 roku Komendant Główny Straży Granicznej mianował płk. SG Arkadiusza Urlicha na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ds. dydaktycznych. 

 

ang

Colonel BG Arkadiusz Urlich was born on March 11, 1972 in Połczyn-Zdrój. In 2006 he graduated from the West Pomeranian Business School in Szczecin with a master's degree in economics. From September 5, 2005 to June 30, 2006 he attended the officer’s course at the Main Border Guard Training Center in Koszalin.

While  serving as a  border guard Colonel BG Arkadiusz Urlich raised his professional qualifications. In 2006 he completed post-graduate studies at the Koszalin University of Technology at the Faculty of Economics and Management in the field of management in public administration.

In the years 1997 – 2018 he fulfilled his duties in the Maritime Border Guard Unit, holding positions related to the implementation of operational-reconnaissance obligations. During this period, he was the Deputy Commander of the BP, and from 20 September 2017 he was appointed the Commander of the Border Guard Post in Ustka.

On 10 September 2018 the Commander-in-Chief of the Border Guard  appointed him to the position of the Deputy Commander of the Main  Border Guard Training Center responsible for didactis. On 11 March 2019 the Commander-in-Chief of the Border Guard  appointed Colonel BG Arkadiusz Urlich to the position of the Deputy Commander of the Main  Border Guard Training Center in charge of didactis

 

Powrót do poprzedniej strony

do góry