Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG Adam Gawrysiak - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

płk SG Adam Gawrysiak

Redaktor
17.11.2015

Zastępca Komendanta
właściwy w sprawach logistycznych

Płk SG Adam Gawrysiak urodził się 26 marca 1963r. w Trzebiatowie. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął 01.04.1992 r. w Bałtyckim Dywizjonie Straży Granicznej, gdzie realizował zadania służbowe do 30.06.1999 r. Od 01.07.1999 r. do 29.02.2004 r. pełnił służbę w Pomorskim Dywizjonie Straży Granicznej. Od 01.03.2004 do 28.02.2019 r. realizował zadania w komórkach związanych z zabezpieczeniem logistycznym Placówki SG w Kołobrzegu. 04.06.2018 r. został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Morskiego Oddziału SG. 17 kwietnia 2019 r. Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ww. pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej właściwego w sprawach logistycznych.

18 października 2019 roku Komendant Główny Straży Granicznej mianował płk. SG  Adama Gawrysiaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej właściwego w sprawach logistycznych.

 

 

ang

 

Colonel BG Gawrysiak was born on March 26, 1963. in Trzebiatów. He is a graduate  of Civil and Sanitary Faculty at Engineering College in Koszalin. He began serving in the Border Guard on April 1, 1992 in the Baltic Border Guard Squadron, where he carried out his official duties until 30.06.1999. From July 1, 1999 to February 29, 2004, he served in the Pomeranian Border Guard Squadron. From 01.03.2004 to 28.02.2019, he carried out tasks in units responsible for logistics  at the BG Post  in Kołobrzeg. On 04.06.2018, he was appointed to the position of the head of the Department of Technology and Supply of the Maritime Unit of the Border Guard. On April 17, 2019, the Chief Commander of the Border Guard entrusted performing duties as Deputy Commander of the Main Border Guard Training Center for Logistics.
do góry