Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Ewelina Sienkiewicz
03.03.2023

 

SKARGI I WNIOSKI 

Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
w poniedziałki w godzinach 15:00 – 16:30

 

Referat Kontroli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00

 

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA PRZESŁAĆ NA ADRES:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75 – 531 Koszalin

LUB NA ADRES E- MAIL:

komendant.cossg@strazgraniczna.pl
rk.cossg@strazgraniczna.pl

do góry