Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Termomodernizacja budynku nr 8 – (basen kryty) w m. Koszalin” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -

Nawigacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Redaktor
23.11.2015

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

„Termomodernizacja budynku nr 8 – (basen kryty) w m. Koszalin”

Budynek nr 8 – basen kryty wykorzystywany jest do prowadzenia szkoleń doskonalących dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Termomodernizacja tego budynku zapewniła szkolącym się w jego pomieszczeniach funkcjonariuszom lepszy komfort prowadzonych zajęć.

Prace termomodernizacyjne, które zostały wykonane to między innymi: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz docieplenie przegród zewnętrznych budynku; modernizacja instalacji grzewczej oraz nawiewno-wywiewnej. W wyniku termomodernizacji budynku nr 8 uzyskano efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Przeprowadzone prace pozwoliły również zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji budynku.

Koszt zadania zrealizowanego w 2015r. - 773 817,06 zł

Współfinansowanie WFOŚiGW – 288.247,00 zł

Termomodernizacja budynku nr 58 (hala sportowa) w m. Koszalin

Budynek nr 58 – hala sportowa wykorzystywany jest do prowadzenia szkoleń doskonalących dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Termomodernizacja tego budynku pozwoli zapewnić szkolącym się w jego pomieszczeniach funkcjonariuszom lepszy komfort prowadzonych zajęć.

Prace termomodernizacyjne, które zostały między innymi wykonane to: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji cwu i c.o., modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia.

W wyniku termomodernizacji budynku nr 58 uzyskane zostaną efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Przeprowadzone prace pozwolą również zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji budynku.

Koszt zadania zrealizowanego w 2016r. – 1 376 693,18 zł

Współfinansowanie WFOŚiGW – 500 000,00 zł

„Termomodernizacja budynku nr 45 (magazyn) w m. Koszalin”

Budynek nr 45 to budynek czterokondygnacyjny pełniący  funkcję magazynową. Na parterze znajduje się magazyn żywnościowy. Na wyższych kondygnacjach zlokalizowano magazyny mundurowe. Termomodernizacja budynku zapewni pracującym w nim osobom lepszy komfort pracy oraz zdecydowanie obniży koszty eksploatacji budynku.

Prace termomodernizacyjne, które zostały wykonane to między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana częściowa zewnętrznej stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. wraz z budową rozdzielni ciepła.

Koszt zadania zrealizowanego w 2018 r. – 1 169 927,08 zł

Współfinansowanie WFOŚiGW – 389 000,00 zł

 

 

do góry