Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Realizacja projektu NFOŚiGW - Projekt NFOŚiGW -

Nawigacja

Projekt NFOŚiGW

Realizacja projektu NFOŚiGW

Redaktor
23.11.2015

Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe związane bezpośrednio z przygotowaniem do realizacji ustawowego zadania Straży Granicznej tj.: zapobiegania transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych ( art.1 ust.2 pkt 12 ustawy o Straży Granicznej).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, szkolenia w ramach przedmiotowego projektu zostały przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Odbiorcami powyższych szkoleń byli funkcjonariusze wszystkich oddziałów Straży Granicznej.

W trakcie szkolenia zostały zrealizowane następujące cele pośrednie, zgodnie z którymi uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • podstaw prawnych transgranicznego przemieszczania odpadów,
  • identyfikacji odpadów,
  • klasyfikacji odpadów,
  • procedur notyfikacyjnych,
  • dokumentacji towarzyszącej transportowi,
  • dokonywania kontroli legalności transportu odpadów,
  • identyfikacji: odpad- nie odpad,
  • kontroli poprawności wypełnienia dokumentu przesyłania oraz informacji wymaganych na podstawie Rozporządzenia WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Szkolenia w ramach projektu były zrealizowane w okresie od lutego 2012 r. do czerwca 2013 r. Ogółem przeprowadzono 15 edycji szkoleniowych w trakcie których przeszkolono 324 osoby.

 
 
do góry