Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Norway Grants 2014-2021 - Projekt nr NMF/PA18/001 - Norway Grants -

Nawigacja

Norway Grants

Norway Grants 2014-2021 - Projekt nr NMF/PA18/001

Ewelina Świtała
25.03.2022

W ramach realizacji projektu NMF/PA18/001 pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie będą realizowane intensywne kursy języka angielskiego oraz języka rosyjskiego dla funkcjonariuszy Ośrodka.

Dnia 04 marca 2022 r. została podpisana umowa ze szkołą językową International Language Institute sp. z o.o. na realizację powyższego przedsięwzięcia. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o indywidualne programy nauczania stworzone dla każdego uczestnika. Pojedynczy kurs obejmuje 128 godzin dydaktycznych zajęć z lektorem.

Podniesienie kwalifikacji językowych funkcjonariuszy COSSG wykorzystywane będzie w międzynarodowych kontaktach roboczych oraz w celach reprezentacyjnych.

Wartość całkowita projektu:     604 477,00 EUR

Wartość dofinansowania:          513 805,00 EUR

Warsztaty „Zarządzanie informacją w realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej” - Koszalin, 30.05-03.06.2022 r.

Warsztaty „Zarządzanie informacją w realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej” - Koszalin, 29.08-02.09.2022 r.

Więcej informacji na temat funduszy norweskich znajdziesz na stronie:  www.norwaygrants.orgwww.eog.gov.pl  oraz na stronie Operatora Programu www.fundusze.mswia.gov.pl

 

 

As part of the implementation of the project NMF/PA18/001 entitled "Strengthening the competences and qualifications of public services in the area of migration and asylum with particular emphasis on counteracting illegal migration" financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, the Main Border Guard Training Centre (COSSG) in Koszalin will conduct intensive English and Russian language courses for the Centre's officers.

On March 4, 2022, an agreement for the implementation of the above project was signed with the language school - International Language Institute sp.z o.o.. Classes will be conducted on the basis of teaching programmes individually adapted for each participant. A single course includes 128 of 60 min. teaching units.

The Improved language qualifications of COSSG officers will be used to enhance communication with international working groups as well as for representation purposes.

Total value of the project:          604 477,00 EUR

Co-financing value:                       513 805,00 EUR

 

More information on norwegian funds can be found at: www.norwaygrants.orgwww.eog.gov.pl and at the Program Operator's website www.fundusze.mswia.gov.pl

 

do góry