Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego -

Nawigacja

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ewelina Świtała
10.10.2019

 

PL/2019/PR/0069

„Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”

Program Krajowy Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych. Kontynuowane są w tym programie m. in. przedsięwzięcia polegające na poprawie zarządzania granicą, usprawnieniu realizacji wspólnej polityki wizowej, skutecznemu zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości.

W ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przystąpił do realizacji projektu nr PL/2019/PR/0069 „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony zewnętrznej granicy UE”. Porozumienie finansowe na realizację projektu zostało podpisane 26 czerwca 2019 r. Całkowita wartość projektu to 1 027 000 złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 770 250 złotych co stanowi 75% łącznych kosztów projektu. Czas realizacji projektu to 01.07.2019 r. – 31.12.2021 r. W ramach projektu planowane są do przeszkolenia 352 osoby podczas 32 kursów, a 6 wykładowców z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej uzyska nowe uprawnienia.

Celem projektu jest rozwijanie profesjonalnych kompetencji i kwalifikacji funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W tym celu przeprowadzone będą w ramach projektu kursy doskonalące dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Projekt pozwoli również na uzyskanie nowych uprawnień wykładowcom z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Projekt zakłada:

 • podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy SG z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej w celu uszczelnienia systemu ochrony przed napływem materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających takie źródła na terytorium UE,
 • podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy SG z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych oraz transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • nabycie nowych umiejętności, możliwość doskonalenia techniki prowadzenia pojazdów przez funkcjonariuszy SG pełniących służbę na granicy zewnętrznej UE w celu zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu granicy,
 • zwiększenie efektywności realizacji zadań prowadzenia obserwacji operacyjnej w ramach wykrywania i zwalczania zorganizowanego przemytu migrantów przez granice zewnętrzne UE.

W celu osiągnięcia przyjętych w projekcie założeń zaplanowano realizację działań szkoleniowych w następujących blokach tematycznych:

 1. Bezpieczeństwo w komunikacji:
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna dla funkcjonariuszy SG;
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna dla funkcjonariuszy SG – odnowienie uprawnień;
 • drogowy przewóz towarów niebezpiecznych;
 • transgraniczne przemieszczanie odpadów.
 1. Taktyka i technika jazdy pojazdami służbowymi:
 • trening bezpiecznej jazdy;
 • trening jazdy taktycznej;
 1. Zwalczanie nielegalnej migracji przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych wspierających obserwację operacyjną.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Publikacje dotyczące projektu:

Kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna dla funkcjonariuszy SG:

Kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna dla funkcjonariuszy SG – odnowienie uprawnień:

Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych:

Transgraniczne przemieszczanie odpadów:

Trening bezpiecznej jazdy:

Trening jazdy taktycznej:

Zwalczanie nielegalnej migracji przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych wspierających obserwację operacyjną:

do góry