Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Międzynarodowe seminarium CEPOL 98/2019 pn. „Współpraca międzynarodowa oraz wymiana informacji w związku ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej" - CEPOL -

Nawigacja

CEPOL

Międzynarodowe seminarium CEPOL 98/2019 pn. „Współpraca międzynarodowa oraz wymiana informacji w związku ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej"

Agnieszka Zarębska
20.09.2019

W terminie od 17 do 19 września 2019 r. Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie zorganizował międzynarodowe seminarium „EU cooperation and information exchange linked to organized crime”, które zostało zrealizowane pod auspicjami Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia Organów Ścigania – CEPOL. Managerem seminarium był st. chor. szt. SG Wojciech Pempko.

W kursie uczestniczyło 26 funkcjonariuszy z 18 Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Zajęcia zostały zrealizowane przez ekspertów z COSSG, Francji, a także przez przedstawicieli Europol-u i Interpol-u. Swoją wiedzą z pozostałymi uczestnikami seminarium podzieli się również przedstawiciele Niemiec i Grecji. Celem tego działania było przygotowanie wyższych funkcjonariuszy organów ścigania, wykonujących swoje obowiązki w działach operacyjnych i śledczych odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z przestępczością międzynarodową, do efektywnej wymiany informacji i współpracy z organami w innych krajach i agencjami międzynarodowymi w oparciu o obowiązujące prawo i przyjęte praktyki. Podczas trzech dni uczestnicy seminarium pogłębiali swoją wiedzę w powyższym zakresie oraz wykorzystali swoje doświadczenie i wiedzę podczas pracy w grupach. 

do góry