Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Bilateralne polsko-niemieckie spotkanie szkoleniowe - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Bilateralne polsko-niemieckie spotkanie szkoleniowe

Mariusz Makara
12.05.2023

W dniach 9-11 maja br. w Neustrelitz, w ramach współpracy bilateralnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Staży Granicznej w Koszalinie oraz Centrum Szkolenia i Doskonalenia Policji Federalnej w Neustrelitz odbyło się wspólne szkolenie w ramach „Dnia spotkania polsko-niemieckiego”.

Przedsięwzięcie przygotowane przez niemieckiego partnera skierowane było do słuchaczy kursów podstawowych partnerskich szkół w zakresie wspólnych treści zawartych w programach nauczania z zakresu wychowania fizycznego. Spotkanie było również ukierunkowane na wymianę doświadczeń pomiędzy wykładowcami przedmiotów zawodowych przygotowujących funkcjonariuszy do realizacji podstawowych zadań służbowych.  W wymianie z ramienia COSSG udział wzięli wykładowcy Zakładu Działań Specjalnych: mjr SG Mariusz Zwolan, chor. szt. SG Adrian Kozak oraz mł chor. SG Jakub Wronierski, a także 20 słuchaczy szkolenia podstawowego.

W trakcie pobytu w Centrum Szkolenia Policji Federalnej słuchacze Ośrodka wspólnie z niemieckimi kolegami uczestniczyli w zajęciach obejmujących zagadnienia z zakresu: technik interwencji, a w szczególności technik obezwładniania, kajdankowania, transportowania oraz obszukania zatrzymanej osoby, treningu strzeleckiego oraz szkolenia taktycznego z wykorzystaniem śmigłowca do pościgu za osobami, które dokonały przestępstwa z użyciem broni palnej.

Doskonalone umiejętności praktyczne słuchacze wykorzystywali w czasie treningów sytuacyjnych realizowanych na macie, w terenie oraz budynkach. Ćwiczenia atrakcyjne w swojej formie miały na celu kształtowanie umiejętności współpracy w zespole mieszanym polsko-niemieckim z koniecznością komunikowania się z partnerem oraz osobą, wobec której podejmowano interwencję w języku polskim, angielskim lub niemieckim.  W czasie spotkania nie zabrakło również rywalizacji sportowych. Słuchacze w ramach wspólnego szkolenia zaprezentowali swoim kolegom ojczyste kraje przybliżając ich kulturę, tradycje oraz dorobek narodowy.

Cykliczność bilateralnych szkoleń umożliwia zdobywanie doświadczeń i umiejętności, niezbędnych do wykorzystania w dalszej działalności służbowej początkujących funkcjonariuszy. Wspólne ćwiczenia pozwalają także na bieżące przygotowanie do wciąż zmieniających się warunków służby w ochronie granicy państwowej oraz nabywanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań w ochronie granicy unii europejskiej.

do góry