Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pożegnanie z mundurem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pożegnanie z mundurem

Mariusz Makara
06.02.2023

3 lutego 2023 r. w Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą trzech funkcjonariuszy Ośrodka.

W obecności kadry kierowniczej, funkcjonariuszy i pracowników, a także członków rodzin, uroczystego pożegnania odchodzących na emeryturę dokonał Komendant COSSG płk SG Piotr Boćko.

Po 30 latach służby z mundurem pożegnał się mjr SG Sławomir Wiśniewski, który z naszym Ośrodkiem związany był od 1 czerwca 1994 r. Na początku swojej drogi zawodowej zajmował kolejno stanowiska: młodszego asystenta – szefa Szkoły Chorążych i Podoficerskiej, szefa Kompanii Szkolnej Służby Kandydackiej, młodszego asystenta Studium Oficerskiego Pododdziałów Szkolnych oraz asystenta Sekcji Ogólnej Wydziału Prezydialnego. Następnie od 01.09.2001 r. pełnił służbę w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych, zajmując stanowiska asystenta – kierownika Kancelarii Tajnej, starszego strażnika granicznego Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych, starszego asystenta do spraw bezpieczeństwa dokumentacji oraz kierownika Sekcji Ochrony Dokumentacji. W wykonywanych zadaniach wyróżniał się sumiennością, zaangażowaniem i odpowiedzialnością, a z nałożonych obowiązków służbowych wywiązywał się należycie i terminowo. Od 01.09.2017 r. do dnia dzisiejszego, pełnił służbę na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Ochrony Informacji w Ośrodku, gdzie sprawował nadzór nad funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej i Jawnej, Archiwum Zakładowego, Poczty Specjalnej i Biblioteki. Wartym podkreślenia jest, że mjr Wiśniewski wprowadzał w COSSG  system elektronicznego zarządzania dokumentacją, dbając o jego prawidłowe funkcjonowanie. Podczas służby dał się poznać jako bardzo dobry organizator pracy własnej i kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych oraz jako osoba właściwie kształtująca zasady współżycia społecznego.

Nadszedł również czas pożegnania st. chor. szt. SG Tomasza Krawieckiego, który na dzień zwolnienia posiada ponad 18 lat stażu służby. Rozpoczął służbę jako funkcjonariusz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej 1 lipca 2004 r. Od pierwszego do ostatniego dnia służby związany był z Wydziałem Łączności i Informatyki. Zajmował kolejno stanowiska: starszego referenta, asystenta, starszego strażnika granicznego,  starszego kontrolera i starszego specjalisty. St. chor. sztab. SG Tomasz Krawiecki dał się poznać jako wysokiej klasy fachowiec, który wielokrotnie swoim doświadczeniem wspomagał funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka, dostosowując się do napotkanych przez nich problemów i sprawnie je rozwiązując. Swoje umiejętności, wielobiegunową i specjalistyczną wiedzę, a także pokłady zaangażowania, przełożył na doskonalenie cyfrowego „krwiobiegu” COSSG, który jest niemal przezroczysty dla użytkowników.

Trzecim funkcjonariuszem, który dzisiaj pożegnał się ze służbą był st. chor. szt. SG Bartłomiej Kustra. Funkcjonariusz na dzień zwolnienia posiada ponad 17 lat stażu służby. W szeregi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej wstąpił 10 października 2005 r. Swoją służbę realizował w Wydziale Łączności i Informatyki, zajmując kolejno stanowiska: starszego referenta, asystenta, starszego strażnika granicznego,  starszego kontrolera i starszego specjalisty. To człowiek z analitycznym umysłem, który zwracał uwagę na najmniejsze detale i aspekty w codziennych służbowych obowiązkach. Swoją wiedzą i umiejętnościami wspierał szeroko pojętą telekomunikację COSSG. Dokładność, sumienność funkcjonariusza, a także stawianie na najwyższą jakość wykonywanych przez siebie zadań, bezpośrednio przełożyły się na utrzymanie w doskonałym stanie struktury sieciowej i telefonicznej w Ośrodku. Ponadto w 2018 roku był delegowany poza granice RP, celem wsparcia Policji Macedonii Północnej przez Straż Graniczną.

Najserdeczniejsze podziękowania za wiele lat owocnej współpracy składają koledzy i koleżanki. Życzymy, aby emerytura była dla Was czasem wielu chwil wytchnienia, spokoju, zdrowia i radości.

 

do góry