Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień

Mariusz Makara
03.02.2023

Od 31 stycznia do 3 lutego 2023 r. odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień. Kurs prowadzili funkcjonariusze Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego: mjr SG Marek Świętanowski i st. chor. szt. SG Tomasz Pałka.

W kursie udział wzięło 13 funkcjonariuszy pochodzących z Warmińsko – Mazurskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego Nadwiślańskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Przedsięwzięcie szkoleniowe skierowane jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

Słuchacze w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania
w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych doskonalili  umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

do góry