Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych

Mariusz Makara
30.01.2023

27 stycznia 2023 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej  im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się uroczysta zbiórka w związku zakończeniem Przeszkolenia  specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Szkolenie rozpoczęło się 18 sierpnia 2022 r. Ukończyło je 88 funkcjonariuszy z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Średnia ocen na zakończenie szkolenia wyniosła 4,77. Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych wręczył absolwentom dyplomy ukończenia szkolenia, a następnie wyróżnił pismem pochwalnym czterech funkcjonariuszy za wzorowe wywiązywanie się z nałożonych na nich dodatkowych obowiązków służbowych – pełnienie funkcji starszego grupy. Najwyższe wyniki ze szkolenia – 5,00 osiągnęli st. chor. szt. SG Kamila ZAJĄC i szer. SG Katarzyna MIKOŁAJCZYK - GRAJ.

Płk SG Arkadiusz URLICH podziękował wszystkim absolwentom za wytrwałość i zaangażowanie na zajęciach, jednocześnie pogratulował zdania egzaminów końcowych, podczas których absolwenci musieli wykazać się rozległą wiedzą specjalistyczną, szerokimi umiejętnościami praktycznymi a w ostatnich słowach życzył sukcesów w służbie na nowych stanowiskach służbowych w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

do góry