Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kursy z posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kursy z posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Mariusz Makara
27.01.2023

W dniach  23 - 27.01.2023 roku w COSSG odbyły się kursy z posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Kursy zostały poprowadzone przez instruktorów Zespołu Wychowania Fizycznego w składzie mjr SG Mariusz ZWOLAN i mł. chor. SG Jakub WRONIERSKI.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 25 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Głównym celem kursów było zapoznanie funkcjonariuszy zajęć z zasadami działania, budowy i użytkowania przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz podjęcia interwencji, w czasie której niezbędnym jest użycie środków przymusu bezpośredniego.

W zakresie wiadomości: uczestnicy kursów pogłębiali znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących użycie przedmiotów do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w służbie wobec osób naruszających porządek prawny.

W zakresie umiejętności: uczestnicy kursów nabywali umiejętności technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariusza oraz jak skutecznie przekazać wiedzę przyszłym użytkownikom przedmiotu przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Kursy zakończyły się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywną ocenę.

do góry