Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

Mariusz Makara
20.01.2023

W dniach od 16 do 20 stycznia 2022 roku odbyła się druga edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez mjr SG Marka Świętanowskiego i st. chor. szt. SG Tomasza Pałka, funkcjonariuszy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG.

W szkoleniu udział wzięło 13 funkcjonariuszy z Morskiego, Nadbużańskiego Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy, którzy będą realizować zadania związane z kontrolą radiometryczną.

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć zdobyli wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych nabyli umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami
do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

do góry