Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzone według odrębnego programu szkolenia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzone według odrębnego programu szkolenia

Mariusz Makara
20.01.2023

W dniach 15.12.2022 r. – 20.01.2023 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyło się Szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej funkcjonariuszy prowadzone według odrębnego programu szkolenia.

Głównym celem szkolenia było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających służbę w Straży Granicznej. W szkoleniu wziął udział 1 funkcjonariusz z Komendy Głównej Straży Granicznej.  Sprostał trudowi szkolenia i ukończył je pomyślnie zdanym egzaminem, który był sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności, obejmując swym zakresem część teoretyczną oraz praktyczną, odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego. Uzyskał średnią końcową – 4,88.

Zastępca Komendanta COSSG - płk SG Arkadiusz URLICH podczas podsumowania szkolenia pogratulował słuchaczowi uzyskania wysokiego wyniku w nauce, życząc absolwentowi satysfakcji i sukcesów w służbie po objęciu pierwszego stanowiska służbowego w macierzystej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

do góry