Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „LEĆ NASZ ORLE W GÓRNYM PĘDZIE …” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„LEĆ NASZ ORLE W GÓRNYM PĘDZIE …”

Mariusz Makara
29.11.2022

Dla upamiętnienia powstańczego zrywu z 1830 r., 29 listopada br., w 192 rocznicę wybuchu powstania, z inicjatywy kadry Pododdziałów Szkolnych w COSSG odbyła się wieczornica historyczna.

Podczas spotkania, ppłk rez. SG dr Wojciech Grobelski przybliżył słuchaczom wydarzenia związane z insurekcją 1830 r., a funkcjonariuszka kursu podoficerskiego mar. SG  Agata Ławicka odegrała na trąbce „Mazurka Dąbrowskiego” oraz popularne melodie z okresu powstania listopadowego: „Warszawiankę 1831”, „Tysiąc walecznych” i „Jak to na wojence ładnie”. Następnie, słuchacze Ośrodka udali się z pochodniami pod Pomnik Powstańców Listopadowych u podnóża Góry Chełmskiej, gdzie  odbył się uroczysty capstrzyk. Pomnik ten został odsłonięty w 2005 r. i poświęcony jest ponad 80 uczestnikom powstania 1830 roku, którzy po jego upadku przebywali w Koszalinie.

W blasku pochodni, wyjątkowo uroczyście prezentował się pododdział słuchaczy kursu podoficerskiego umundurowany w historyczne stroje z epoki. Podczas capstrzyku ppłk rez. SG dr Wojciech Grobelski przedstawił przebieg wojny polsko-rosyjskiej 1831 r.  Na zakończenie uroczystości odczytano nazwiska uczestników powstania, którzy przebywali w 1833 roku Koszalinie, a delegacja słuchaczy zapaliła pod pomnikiem znicz pamięci. Dodać należy, że inscenizacja „Nocy Listopadowej” była jednocześnie doskonałą okazją do przypomnienia tradycji Dnia Podchorążego, który już w okresie II Rzeczypospolitej obchodzony był niezwykle uroczyście zarówno w Wojsku Polskim, jak i Straży Granicznej.

do góry