Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej

Mariusz Makara
18.11.2022

18 Listopada 2022 r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka funkcjonariuszy i pracowników naszej Szkoły.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: parlamentarzyści ziemi koszalińskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, dowódcy i komendanci jednostek mundurowych Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Miejskiej, przedstawiciele środowiska akademickiego, szkół i instytucji współpracujących z koszalińskim Ośrodkiem oraz funkcjonariusze rezerwy, którzy służyli w Ośrodku.

***

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przyznane zostały wyróżnienia:

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

 • ppłk SG Monika KRUCIŃSKA
 • ppłk SG Mirosław SONDECKI
 • mjr SG Dagmara PODRAZA-OLECH
 • mjr SG Tomasz CHACHAJ

Za wybitne zasługi dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA STRAŻY GRANICZNEJ nw. osobom:

 • insp. Piotrowi CEKALE
 • ppłk. SG Piotrowi STANIUKOWI
 • mjr. SG Małgorzacie RUSIN
 • mjr. SG Mariuszowi ZWOLANOWI
 • st. chor. szt. SG Barbarze KŁOCZOWSKIEJ
 • st. chor. szt. SG Krzysztofowi MACZANOWI
 • Panu Waldemarowi STRUCKIEMU

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Komendant Główny Straży Granicznej wyróżnił ODZNAKĄ STRAŻY GRANICZNEJ:

 • mjr. SG Dariusza SOBIERAJA
 • st. chor. szt. SG Marcina SEKUŁĘ
 • st. chor. szt. SG Andrzeja SZOTA
 • chor. szt. SG Przemysława ZIEMBĘ
 • mł. chor. SG Piotra ZACHOLSKIIEGO

Na stopień podpułkownika Straży Granicznej został mianowany:

 • mjr SG Adam DZWONEK

Na kolejne stopnie w korpusie chorążych i podoficerów, zostali mianowani:

 • na stopień chorążego SG - mł. chor. SG Artur KRAWIEC
 • na stopień starszego sierżanta SG -  sierż. SG Elżbieta DMOCH

W uhonorowaniu działalności Straży Granicznej, funkcjonariuszom wnoszącym szczególny wkład w bezpośrednią ochronę granicy państwowej, został przyznany okolicznościowy BANKNOT KOLEKCJONERSKI POD NAZWĄ „OCHRONA POLSKIEJ GRANICY WSCHODNIEJ”. Wyróżnienie otrzymali:

 • sierż. SG Elżbieta DMOCH
 • kpt. SG Andrzej SIENIUĆ
 • ppor. SG Tomasz GŁUSZEK
 • st. chor. szt. SG Dariusz SAWOSZ

SREBRNĄ MONETĄ POD NAZWĄ „30. ROCZNICA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ” uhonorowano:

 • mjr SG Małgorzatę RUSIN
 • mjr SG Sławomira WIŚNIEWSKIEGO
 • Pani Teresę DŁUGOŁĘCKĄ
 • Pana Ryszarda KOMARA

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Pracownika, Komendant Ośrodka wyróżnił za wzorową realizację obowiązków pracowniczych 130 osób.

MEDAL ZA ZASŁUGI  DLA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ otrzymali:

 • mjr SG Sławomir WIŚNIEWSKI
 • st. chor. szt. SG Paweł WILCZYŃSKI

Za wieloletnią współpracę oraz przyczynianie się do popularyzacji Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Komendant Ośrodka wyróżnił:

 • Panią Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie - Katarzynę Królczyk,
 • Dyrektora Muzeum w Koszalinie - Pana Zygmunta Kalinowskiego,
 • oraz Pana Wiesława Świsia - Prezesa Zarządu - Hotelu Gromada.

W podziękowaniu za współudział w krzewieniu wartości patriotycznych i osobiste zaangażowanie w zakresie upamiętniania formacji granicznych, których tradycje kultywuje współczesna Straż Graniczna oraz za przekazanie na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pamiątek po śp.  Stefanie Krzywańskim – strażniku granicznym przedwojennej Straży Granicznej wyróżniona została rodzina Państwa Krzywańskich.

Za tworzenie wyjątkowej oprawy muzycznej oraz nadawanie szczególnego charakteru uroczystościom organizowanym przez nasz Ośrodek, Komendant wyróżnił Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas dzisiejszej uroczystości, zgodnie z Ceremoniałem Straży Granicznej, została odśpiewana PIEŚŃ REPREZENTACYJNA STRAŻY GRANICZNEJ.

***

Drugą część uroczystości stanowiło odsłonięcie kamienia okolicznościowego „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Pomnik pamięci w hołdzie żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom Polskich Formacji Granicznych powstał z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej - Region Koszalin.

do góry